29

 

Zatáčka chodby s neodtěženým blokem kaolinického pískovce