Opevnění

 

Fotografoval Laco Lahoda. Fotografie jiných autorů jsou označeny. Fotogalerie budou průběžně doplňovány. Některé významné podzemní objekty nebudou z důvodu ochrany vůbec jmenovány a zobrazovány. U některých objektů je ze stejného důvodu pozměněn jejich název nebo lokalizace

název

text

fotogalerie

Podzemní tvrze ČS opevnění
(1936-1938)
Tvrz jest uzavřená soustava pěchotních a dělostřeleckých srubů, dělostřeleckých a minometných věží, podzemních ubikací pro osádku tvrze, skladišť střeliva a různého materiálu. Všechny tyto složky jsou spolu spojeny podzemními chodbami, na povrchu terénu jsou obklopeny souvislým pásmem překážek a tvoří tak samostatný celek.
O československém opevnění existuje nepřeberné množství webů a to mnohdy velmi vysoké úrovně. Proto zde prezentujeme jen výběr z několika našich akcí...
   
   
Tvrz Hůrka
Králíky
Téměř dokončenou tvrz v ceně 25 milionů korun museli naši vojáci bez boje opustit v říjnu 1938. V době okupace sloužila německé armádě jako pokusný objekt, mj. ke zkouškám tehdejší tajné zbraně - podkaliberním protibetonovým střelám Röchling. Od podzimu 1944 se zde budovala podzemní továrna na letecké součástky Farn. V roce 1946 podzemní chodby převzala naše armáda, která sem v roce 1958 umístila 4.muniční sklad Králíky. MO předalo objekt městu Králíky až polovině roku 2008 a od září tohoto roku zde Společnost přátel čs.opevnění provozuje návštěvní okruh pro veřejnost. Bližší info zde.
CMA spolu se společností IPS zde několikrát pomáhala při zpřístupňovacích pracích...
Tvrz Hůrka
Králíky
Pokračování prací členů CMA a IPS na tvrzi Hůrka...
Tvrz Stachelberg
u Trutnova
Největší dělostřelecká tvrz na našem území. Zahájení stavby 1937. Měla mít celkem 12 objektů (bunkrů) spojených podzemními chodbami. Do října 1938 se podařilo dokončit jen jeden objekt a vylámat většinu podzemí. Návštěvní okruh zde provozuje občanské sdružení Stachelberg Bližší info zde.
Tvrz je unikátní hlavně svým rozpracovaným podzemím se zachovalými fragmenty původních pracovních postupů...
Průzkum zatopených částí tvrze Stachelberg zatím možno slédnout pouze v rámci našich přednášek
Tvrz Bouda
u Těchonína
Tvrz Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených čs. tvrzí. Tvoří ji 5 objektů postavených v nejvyšším stupni odolnosti navzájem spojených systémy podzemních chodeb a sálů. Stavba zahájená 1.10.1936 byla dokončena za 24 měsíců.
Návštěvní okruh pro veřejnost zde jako na tvrzi Hůrka provozuje Společnost přátel čs.opevnění. Bližší info zde.
Tentokrát zde publikujeme fotografie z doby před rokem 1989, kdy byla tvrz zcela opuštěná a nevyužívaná...
Podzemí tvrze Šibenice zatím možno slédnout pouze v rámci našich přednášek