Náhony

 

Fotografoval Laco Lahoda. Fotografie jiných autorů jsou označeny. Fotogalerie budou průběžně doplňovány. Některé významné podzemní objekty nebudou z důvodu ochrany vůbec jmenovány a zobrazovány. U některých objektů je ze stejného důvodu pozměněn jejich název nebo lokalizace

název

text

fotogalerie

Lindava - náhon na Svitávce Tesaný náhon a podzemní komora s jezem na regulaci přítoku vody pro brusírnu zrcadel postavenou 1767 hrabětem Kinským. Náhon je dodnes volně průchozí, jeho součástí je i velká kaverna po těžbě písku. Stavba komory a náhonu stála 33.000 zlatých (třikrát více než vlastní budova i se strojním vybavením). Nedaleko bývalé zrcadlárny jsou tzv. Pusté kostely – podzemní prostory snad kdysi sloužící jako dobývky sklářského písku. Fotografie jsou z let 1991-2006...
Kunratice fotografie se připravují
Náhony na Hamerském potoce Vody Hamerského potoka protékaly od přehrady Naděje až k soutoku s řekou Svitávkou řadou tesaných a hloubených náhonů. Až do začátku 20.století byla jejich síla využívána k pohonu hamrů, přádelen a mlýnů. Několik náhonů se dochovalo do dnešní doby jako upomínka na technickou dovednost předchozích generací…
Pertoltice fotografie se připravují
Dolany fotografie se připravují
Kokořínsko fotografie se připravují
Průrva Ploučnice
pod hradem Ralsko
Skalní rokle se dvěma tunely byla vytesána před staletími a sloužila k pohonu zdejšího hamru. Místo se též nazývalo Pekelný jícen, to v dobách jarního tání sněhu, kdy se z tunelu s hromovým hlukem valily spousty vod. Průrvou kdysi majitel hamru vozíval na pramici turisty...
Klabavské tunely Dva souběžné, téměř dva kilometry dlouhé tunely u Ejpovic, kterými byl v 50-60.tých letech 20.století sveden tok řeky Klabavy mimo prostor důlní těžby v železnorudném lomu. Tunely jsou dnes protékány vodou jen při povodních...