32

 

Tunely z roku 1958 jsou dodnes naprosto zachovalé. Velká voda se jimi valila při povodních v roce 2002 a v roce 2005 sem byla řeka svedena úmyslně, aby mohly proběhnout práce na opravě původního koryta řeky. Dnes (jaro 2006) je Klabava znovu silně rozvodněna...