21

 

Oba tunely vyúsují v jakési laguně, napojené na dolní tok řeky za bývalým lomem