02

 

Ložisko se mělo vytěžit lomem. Klabava musela být přeložena do podzemních tunelů pod kopcem Hradiště. Po skončení těžby v roce 1967 byla řeka vrácena do původního koryta a lom byl zatopen /fotomapa> www.mapy.cz/