08

 

...přecházející na obou koncích do puklinových jeskyní