41

 

U vstupu do Pustých kostelů je na skále reliéf Krista na kříži. Váže se k němu pověst o tajné chodbě do obce Svitava…