38

 

…podlahu dnes totiž pokrývá až třímetrová vrstva písku