17

 

Chodba se v polovině délky ostře lomí a vyúsuje zpět v náhonu