29

 

(po tomto pokladu se zde pátrá dodnes, jak nasvědčují i průzkumné vrty z roku 2005)