17

 

V okolí přehrady je mnoho pozůstatků z dob stavby…