13

 

…a tak se může zdát, že Davle byla vybrána jen z jediného důvodu: zdejší most ležel nejblíže k úkrytu druhé části legendárního Štěchovického pokladu