10

 

…Vltava tu byla značně užší než Rýn u Remagenu…