03

 

…tunely byly uzavřeny vraty a otočnými betonovými půlválci proti zásahům leteckých bomb. Uvnitř bylo elektrické osvětlení, strop byl snížen a zateplen deskami z materiálu podobného korku. Stroje byly přimontovány přímo na hlavách kolejí nebo na dřevěné podlaze položené na betonových sloupcích podél trati…