14

 

Vyhodnocování psychického stavu dlouhodobě izolovaných pokusných osob bylo jedním z hlavních důvodů výzkumu