06

 

...simulované počítači a strojovnou vzduchotechniky...