03

 

...kde dvanáctičlenná skupina dobrovolníků pod dohledem kamer žila několik týdnů v úplné izolaci