Stará důlní díla

 

Stará důlní díla jsou němými svědky historie. Mnohé jejich chodby jsou starší než města a chrámy nad nimi. Od nejstarších dob tudy kráčely dějiny, odtud se těžilo bohatství českých zemí. I novodobé události, které se zde odehrály, spoluvytvářely naši historii. A stopy po nich zde zůstanou navždy, pokud si je sami nezničíme...

Fotografoval Laco Lahoda. Fotografie jiných autorů jsou označeny

název

text

fotogalerie

Ochrana SDD Stará důlní díla je nezbytné chránit - jak před nezodpovědnými návštěvníky, tak někdy (paradoxně) i před úřady. Mnohdy dochází z důvodu špatné interpretace stávajících zákonů k nenávratným likvidacím SDD a to i těch, které nemohly bezpečnost na povrchu nijak ohrozit a navíc byly historicky cenné.
Proto zde najdete informace jen o několika lokalitách, kterým zveřejnění již nemůže uškodit...
Fotografie Několik fotografií ze starých a opuštěných důlních děl (bez bližší lokalizace) můžete shlédnout třeba na webu PODZEMI.EU
Chrustenická šachta Majetek společnosti CMA.
viz vlastní sekce na tomto webu
Štola Barbora - kutiště v Chlustině Majetek společnosti CMA. Staré průzkumné dílo na železnou rudu poprvé vzpomínané v roce 1855. Poslední průzkum 1957. Většinou ručně tesané štoly ve dvou výškových úrovních. Tři těžební šachty. Významná geologická lokalita. Zimoviště netopýrů. Uzamčeno v roce 2003. Dozoruje Obvodní báňský úřad Kladno...
Důl Svornost
Jáchymov
Důl začal být hlouben v roce 1518 ještě pod názvem Konstantin. Své dnešní jméno získal už v roce 1530. Původně se zde těžilo stříbro, později kobalt, arzen, nikl, wismut a naposledy uran. Důl má asi 160 kilometrů chodeb v celkem 12-ti patrech. V současné době se z hlubin dolu čerpá léčivá radonová voda pro lázně Jáchymov.
Fotografie jsou z oficiální exkurze v roce 2006. Fotografoval Dan Smolík
Přebuz a Rolava viz Vzpomínky na zaniklá místa
Velká Chuchle
dolomitový důl
viz Podzemí Prahy - Velká Chuchle - muniční sklad
   
   
   
Starý muniční sklad Již desítky let nepoužívaný sklad důlních trhavin, vybudovaný mělko pod povrchem asi dva kilometry od dnes již zaniklých dolů. V celkem 40 kobkách se mohlo skladovat až 70 tun výbušniny. Donedávna sklad chránila relativní odlehlost od civilizace a zatopený a špatně přístupný vchod. I sem však pronikli sběrači železa a veškeré kovové vybavení skladu mizí nenávratně do šrotu. Zanedlouho zbydou jen tyto fotografie...