Zajímavosti z jiných zemí

 

Fotografoval Laco Lahoda. Fotografie jiných autorů jsou označeny. Fotogalerie budou průběžně doplňovány. U některých objektů je z důvodu ochrany pozměněn jejich název nebo lokalizace

název

text

fotogalerie

Solné doly Wieliczka
Polsko
Nejstarší činné solné doly na světě – 15km JV od Krakova. Od roku 1044 se zde vytěžilo 25 milionů tun soli. Více než 300 kilometrů chodeb, přes 2000 komor na 9 úrovních, podzemní kaple, historické solné plastiky. Chráněno UNESCO. V části dolů je vybudován jeden z nejvýznamnějších důlních skanzenů na světě - otevřený už před rokem 1851...
Nedokončená válečná trať
Slovensko
Tunely a viadukty na nikdy nedostavěné trati Slavošovce - Lubeník. Po tzv. Vídeňské arbitráži v listopadu 1938 připadlo Maďarsku přes 10.000 km2 území Slovenska. Přetnutím stávajících železničních tratí se mnoho oblastí na jihu Slovenska ocitlo bez spojení se zbytkem státu. Slavošovská trať byla budována Slovenským státem jako jedna z tratí pro náhradní spojení do uvedených oblastí. Práce byly zahájeny v květnu roku 1941 na úseku dlouhém téměř 15 km. Nežli práce přerušilo Slovenské národní povstání, bylo dokončeno asi 60% trati včetně 12 mostů a dvou tunelů. Trať ztratila na významu po kapitulaci Maďarska, kdy byly jižní části Slovenska opět připojeny k Československu. Koleje zde nikdy položeny nebyly...
Hrad Čabraď a klášter Bzovík
Slovensko
Na jednom z vrcholů Krupinskej planiny, na místě pravěkého hradiště lidu Lužické kultury, vznikl někdy před rokem 1135 hrad zvaný Haradnuk, později Lytua - Litava a naposledy castrum Chabrad. V roce 1585 byl italským stavitelem Giuliem Ferrarim narychlo moderně opevněn proti Turkům. Ti ho skutečně v letech 1585 a 1602 obléhali, ale hrad odolal a zachránil tak blízká báňská města před tureckou expanzí. V roce 1812 byl hrad vypálen vlastním majitelem. O obnovu rozlehlé zříceniny se snaží Združenie Rondel.
Nedaleký klášter v Bzovíku byl založen rodem Huntovců v roce 1135...
Podzemí města Krupina
Slovensko
Krupina je spolu s Trnavou nejstarším městem na Slovensku (1218). Vznikla na obchodní cestě "magna via" vedoucí od Jadranu k Baltu. Město zpustošili 1241 Tataři, ale v 16. a 17.století už bylo město dostatečně opevněné a odolalo i Tureckým nájezdům. V časech mnohých válek a požárů obyvatelům pomáhal důmyslný a rozsáhlý systém podzemních chodeb. V současnosti jsou však podzemní prostory většinou zapomenuté a nevyužívané...
Opuštěné železniční tunely
Slovensko
I.díl
Cesty slovenskou krajinou po stopách železničních tunelů opuštěných při poválečné modernizaci tratí. Jejich mnohdy zajímavá historie dosud neskončila - tunely žijí svým vlastním životem dál...
Navštívíme i zajímavé technické památky v okolí tratí...
Opuštěné železniční tunely
Slovensko
II.díl
Cesty slovenskou krajinou po stopách železničních tunelů
pokračování předchozí složky...
OBJEKTY STUDENÉ VÁLKY
střední Evropa
Rozsáhlý přehled podzemních objektů a fortifikací vybudovaných za studené války v Polsku, Východním Německu, Maďarsku a Československu, mnohdy doplněný i o objekty z druhé světové války najdete na samostatném webu...

Projekt nese název: ŽELEZNÁ VRATA

přímý odkaz

Součástí stránek jsou i odkazy na opevnění Švýcarska a podzemní objekty Rakouska, Slovenska...
   
Zahraniční expedice Další fotografie ze zahraničních expedic CMA (vojenská podzemí, historická podzemí či stará důlní díla) možno shlédnout pouze v rámci našich přednášek.
Některé snímky (bez bližší lokalizace) je možno ve větší kvalitě vidět na webu PODZEMI.EU v různých fotogaleriích...