CMA - společnost pro výzkum historického podzemí

provádí průzkumné, výzkumné a dokumentační práce v historických
podzemních prostorách, starých důlních dílech a jejich povrchovém
zařízení. Podílí se na jejich vědeckém výzkumu, využití a ochraně.

CMA je organizací OPRÁVNĚNOU
k činnosti prováděné hornickým způsobem
dle zákona ČNR č.61/1988 Sb.


Prezident společnosti:  Ladislav Lahoda

E-mail:  laco.lahoda(@)podzemi-cma.cz


Sídlo společnosti:  Lucemburská 35, 130 00  Praha 3

E-mail:  info(@)podzemi-cma.cz

Znak CMA  

Posláním CMA je